رژیم کتوژنیک و روزه‌داری متناوب

مقدمه رژیم کتوژنیک چیست؟ رژیم کتوژنیک یا کتوزیس به این معنی است که بدن در حالت چربی سوزی است. وقتی…

200.000 تومان