روایت خود را بازسازی کنید

سفری به سوی زندگی پویاتر

پیغام امروز

جهان با نشانه‌ها و به روش‌های مختلف با ما صحبت می‌کند و ما را به مسیر درست دعوت می‌کند. توجه به نشانه‌ها یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای رسیدن به سوالاتی‌ست که در ذهن خود داریم.

برای خواندن پیغام امروز خود، روی تصویر کلیک کنید.

خلاصه کتاب‌ها